Založenie s.r.o. do 48 hodín

Ak idete do podnikania, mali by ste mať plán, čo presne chcete robiť, ako to budete robiť, koho ešte do toho zapojíte a ako budete úvod do podnikania financovať. Výber právnej formy spoločnosti je dôležitý. Ak ste sa rozhodli pre právnickú osobu, jednou z najbežnejších foriem firmy, ktoré sa väčšinou zakladajú je právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), tzv. „eseročka“.

zakladanie firmy

Čo budete musieť pri založení firmy spĺňať a vybavovať, ak si chcete založiť firmu sami?

 1. Podmienky založenia firmy (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným je obchodnou spoločnosťou, ktorú môže založiť

 • minimálne 1 osoba a maximálne 50 osôb,
 • jej základné imanie je vopred určené vkladmi spoločníkov a musí byť v hodnote minimálne 5000 EUR, z toho musí byť aspoň 50% splatené pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
 • fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v 3 spoločnostiach,
 • pokiaľ je jediný spoločník, musí byť pred zápisom spoločnosti do obchodného registra splatené celé imanie v plnej výške,
 • spoločník nemôže mať exekúciu a nemôže byť dlžníkom Sociálnej poisťovne a daňového úradu, pokiaľ však nemá od daňového úradu vyslovene povolenie na založenie spoločnosti,
 • spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, spoločník do výšky nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom registri,
 • hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 EUR. Inak povedané spoločníci sa na základné imanie spoločnosti musia poskladať, aby výsledná suma bola minimálne 5000 EUR. Každý spoločník má zapísaný len 1 vklad

 1. Výber vhodného obchodného mena

Je veľa úvah a štúdií o tom, ako znenie obchodného mena môže ovplyvňovať následne podnikateľský úspech. Najmä pri veľkých nadnárodných spoločnostiach napríklad je názov alebo značka veľmi dôležitý. Nemal by byť príliš dlhý a mal by byť údajne dobre zapamätateľný. Mnoho rodinných podnikov založilo firmu aj pod názvom svojho mena a priezviska, aj takto je to možné poňať. Rozhodne by ste mali mať premyslené znenie mena svojej spoločnosti pred založením firmy. Okrem názvu musí firma obsahovať aj skratku za menom, ktorá určuje o aký druh obchodnej spoločnosti ide, napríklad s.r.o. alebo a.s.

Predmet podnikania vyberte taktiež starostlivo podľa toho, čomu sa aktuálne a v budúcnosti hodláte v podnikaniu venovať. Samozrejme neskôr si môžete predmet podnikania podľa potreby rozšíriť, to by nemal byť problém. Aj firmy, teda inak povedané, právnické osoby musia mať na svoj predmet činnosti zriadené živnostenské oprávnenie, o ktoré treba pri zakladaní firmy požiadať. Oprávnenie vám vydajú na príslušnom úrade asi do 3 pracovných dní a poplatky si môžete zistiť na ich webe vopred, aby vás nič neprekvapilo.

 1. Výber a nahlásenie sídla spoločnosti do obchodného registra

Ak máte svoj byt, dom alebo nebytový priestor, môžete si zriadiť sídlo firmy v ňom. Bude vám k doloženiu stačiť list vlastníctva. Ak ste v prenájme, mala by vám k vytvoreniu sídla firmy postačiť nájomná zmluva, alebo vyslovený písomný súhlas vlastníka priestorov. Väčšinou sa pri úradných podaniach vyžadujú overené podpisy, aby sa tieto veci nemohli falšovať. Pokiaľ nemáte ani jednu možnosť, skúste využiť aspoň na čas tzv. virtuálne sídlo spoločnosti.

začínajúci podnikateľ

 1. Príprava zakladateľských dokumentov

Keď budete podávať návrh na zápis spoločnosti, vašej novej firmy, do obchodného registra, budete k tomu potrebovať aj tzv. zakladajúce dokumenty. V prípade ak má napríklad s.r.o. jediného spoločníka je to zakladajúca listina v prípade 2 a viacerých spoločníkov je to spoločenská zmluva. K registrácii s.r.o. treba doplniť a podať aj ďalšie doklady a dokumenty ako sú:

 • Overená kópia živnostenského oprávnenia právnickej osoby, o ktorú si musíte predtým požiadať na všetky predmety činnosti.
 • V prípade, ak je iba jediný spoločník, tak : vyhlásenie jediného spoločníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako 2 ďalších spoločnostiach, nakoľko to nie je možné.
 • Stanovy spoločnosti.
 • Vyhlásenie správcu vkladov s.r.o. firmy, že jednotliví spoločníci splatili svoje vklady na základné imanie podľa aspoň minimálnych limitov, stanovených zákonom.
 • Ak sa do spoločnosti vkladá aj nepeňažný vklad, bude potrebný znalecký posudok a vyčíslenie jeho hodnoty pri zápise spoločnosti do obchodného registra.
 • Podpisové vzory konateľov.
 • Nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka, prípadne list vlastníctva, kvôli dokladovaniu vzniku sídla spoločnosti.

 1. Registrácia spoločnosti

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra s príslušnými dokladmi je možné podať elektronicky v prípade aj máte možnosť podpisovať kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo potom osobne na jednotnom kontaktnom mieste príslušného úradu podľa sídla spoločnosti. Poplatky za tieto registrácie si zistite vopred, aby ste sa vyhli prekvapeniam. Spoločnosť treba následne registrovať aj na daňovom úrade a ak máte aspoň 1 zamestnanca aj v zdravotnej a Sociálnej poisťovni.

Založenie s.r.o. firmy do 48 hodín

Nakoľko založenie firmy je časovo a administratívne náročné, je veľmi výhodné na založenie firmy využiť profesionálnu agentúru. V ezmluva.sk Vám s.r.o. spoločnosť založia iba za 290€ do 48 hodín. V cene je zahrnutá konzultácia predmetu podnikania, vypracovanie potrebných dokumentov vrátane spoločenskej zmluvy, ľubovoľný počet živností, registrácia v živnostenskom a obchodnom registri, ako aj vyzdvihnutie dokumentov z príslušných úradov. Určite túto jedinečnú ponuku využite !