Škodlivé softvéry

Všetky škodlivé softvéry sa označujú pojmom Malware. V dnešnej dobe škodlivých softvérov pribúda, takže by sme mali byť opatrní.
Medzi najznámejšie malware patria počítačové vírusy. Je to počítačový program, ktorý napáda iný počítačový program, súbor, prípadne pevný disk. Ďalším známym pojmom sú počítačové červy. Tieto infikujú programy alebo e-maily. Dokážu sa dostať do počítača, ak sa počítač napojí na infikovanú počítačovú sieť. Medzi počítačmi sa šíria bez pomoci užívateľov. Pri emailových červoch musíme dávať pozor a nesťahovať podozrivé súbory či otvárať e-maily, ktoré nám prišli do schránky z podozrivých adries. Určite poznáte pojem Trojan, teda trójsky kôň. Je to škodlivý kód, ktorý je súčasťou neškodného softvéru. kybernetika.jpg V počítači sa nemnoží, ale prepisuje dáta, formátuje pevná disk, získava vaše osobné údaje vytvorením backdooru, t.j. zadné dvierka pre útočníka. Útočník tak nepotrebuje heslá a prístupové kódy. Z vášho počítača sa stáva zombie, útočník ho dokáže riadiť na diaľku. Trójske kone môžu umožniť vniknutie iných malware  do vášho počítača.
Menej známe sú spyware, adware, popup, pharming… Spyware je softvér, ktorý sa ukryje vo vašom počítači. Nebezpečný je preto, lebo sa dostane do počítača bez vášho vedomia, to znamená, že nemusíte otvoriť či stiahnuť nejaký súbor, aby ste mu umožnili cestu. Získava informácie o vašom zariadení. Heslá, pin kódy, ak navštevujete internetové stránky, e-mailové adresy,  osobné údaje…
Adware – softvér, ktorý vám sťahuje a vyhadzuje reklamy, (prípadne zobrazuje okná s reklamným obsahom), potom, ako ho nevedomky stiahnete. Rovnako popUp otvára okná obsahujúce nežiadané reklamy.  Tento program sa nachádza na webových stránkach. Pharming, tu patria webové stránky, ktoré nás presmerujú na inú webovú adresu, ktorá je napodobeninou stránky, ktorú sme chceli navštíviť. Na týchto podvodných stránkach, kde nás pharming presmeroval, môžeme prísť o heslá k bankovým účtom.kybernetický úrok.jpg
Počítač napadnutý vírusom zobrazuje chybové hlásenia, mrzne, pracuje veľmi pomaly, reštartuje sa sám od seba, nefungujú programy, aplikácie, webový prehliadač.
Ako ochrániť náš počítač?
V prvom rade musíme aktualizovať náš softvér, teda operačný systém, webový prehliadač a antivírusový program. Nesťahujte súbory z neoverených internetových stránok, prípadne podozrivé súbory v e-maily, aj napriek tomu, že adresátom je blízka alebo známa osoba. Môže sa jednať o maskovanie. Podozrivé e-maily vymažte, neotvárajte ich. Rovnako sa vyvarujte klikaniu na kontextové okná, reklamy, ktoré vám nečakane vyskočia. Deaktivujte automatické sťahovanie súborov vo vašej e-mailovej schránke. Každé zariadenie pripojené k vášmu počítaču overte antivírusovým programom.