Jednoduchá ale účinná mechanická ochrana rastlín

Pod mechanickou ochranou rozumieme úkony, na ktoré nepotrebujeme žiadne postreky, alebo iné produkty na odstraňovanie chorôb, alebo škodcov.

chrobák

Najúčinnejším bojom proti škodcom je ich zbieranie a likvidovanie. Ak aj použijeme chemický postrek na jednu rastlinu, neznamená to, že sa nám ďalšie zárodky nebudú v tom istom momente množiť na inej. Ďalším účinným bojom je pravidelné odstraňovanie zničených častí rastlín. Tie sú totiž napádané ako prvé. Pokiaľ sa na rastlinách nebudú nachádzať, choroby a škodce si vyhľadajú iné obete.

Ovocné stromy

 • Pravidelne odstraňujte konce suchých konárov
 • Ak zbadáte, že sú niektoré časti stromu napadnuté chorobou, alebo škodcami, pokiaľ je to možné, tieto miesta odstráňte. V prípade konárov zvolíme ich orezanie. Následne musíme dostatočne ošetriť ranu. Ak sa objaví problém na kmeni, môžeme skúsiť odstrániť kus kôry v danom mieste.
 • Staré plody, ktoré sa na stromoch ako keby zakonzervovali, pravidelne odstraňujeme. Sú totiž ideálnou príležitosťou na množenie húseníc a zámotkov.
 • Opadané ovocie nenechávame pod stromami ležať počas dlhej doby. Zdravé kúsky sa snažíme čo najrýchlejšie pozbierať a spracovať. Nahnité a inak poškodené plody umiestňujeme do kompostu, alebo do jamy určenej na biologicky rozložiteľný odpad.
 • Ak zo stromov odstránime časti konárov, ktoré už sú napadnuté chorobou, nenechávame ich voľne ležať na pozemku. Najlepším odstránením je ich spálenie.

ořez

Zelenina

 • Aj v tomto prípade platí, že základom je ručný zber škodcov.
 • Pásavka zemiaková dokáže zničiť úrodu zemiakov. Nezbierame iba dospelých jedincov, ale aj larvy a vajíčka.
 • Na ochranu mrkvy môžete použiť netkanú textíliu, ktorú umiestnite na záhon. Zabránite tak jej napadnutiu vŕtavkou mrkvovou.
 • Netkanú textíliu môžete použiť tiež na iné plodiny. Ideálna je pri pestovaní cesnaku, cibule a hlúbovej zeleniny.
 • Podobne ako pri stromoch, odstraňujeme všetky viditeľne napadnuté časti rastlín. Nenechávame ich na pozemku, ale pálime.
 • Proti záhradným škodcom ako sú napríklad slimáky, pomôžu medené pásky okolo záhonov, plastové ohrádky so zahnutím na hornej časti, alebo rôzne druhy mechanických pascí.