Akú registračnú adresu vybrať pre svoju firmu?

Každá legálne fungujúca firma a obchodná spoločnosť musí mať v Obchodnom registri (OR SR) zapísané nejaké svoje registračné sídlo. Adresu, kam jej bude chodiť firemná pošta, kde majiteľa nájdu obchodní partneri a prípadné kontroly štátnych orgánov.

Registračná, resp. firemná adresa je preto neodmysliteľnou súčasťou zápisu firmy do Obchodného registra. A je možné, že niektorí podnikateľa s týmto bodom môžu mať problémy. Nevedia, akú kontaktnú adresu by sem vlastne bolo zaregistrovať najlepšie. Či dokonca takýmito priestormi nedisponujú alebo nedostali súhlas od majiteľa priestorov, ktoré majú v prenájme.

Obchodné stretnutie

Ako to riešia ostatní podnikatelia?

Asi si pomyslíte, že najčastejšie zaregistrujú svoje prenajaté kancelárske priestory. A v nemalej miere je to pravda. Rozhodne to ale nie je jediné dostupné riešenie. A treba uznať, že takisto ide zrejme o jedno z najdrahších riešení, ktoré však nie je potrebné (a finančne výhodné) pre každého.

Pod registračným sídlom nemusíme rozumieť doslova adresu, na ktorej podnikateľ vykonáva svoju činnosť. Do OR SR môže k svojej firme zapísať napríklad adresu svojho bytu, domu či nebytového priestoru.

Nie je to ideálne riešenie

Napriek tomu ale tieto riešenia predstavujú prekážky. V prípade zaregistrovania adresy svojho domu musí podnikateľ rátať s tým, že obchodný život sa bude stretávať so životom súkromným. V schránke bude pohodená firemná pošta a pri návšteve budú obchodní partneri čakať na schodoch, navyše je v takomto prípade pravdepodobnejšia kontrola daňových úradníkov.

K registrácii prenajatých miestností je zas potrebný súhlas ich vlastníka.

Podnikateľ, počítač

Moderné, lacné a populárne riešenie

Virtualne sidlo bratislava 41business je sekretariát sídliaci na lukratívnej adrese, ktorú si podnikateľ za malý mesačný poplatok môže zapísať do OR SR. Sekretariát navyše poskytuje doplnkové služby ako prijímanie a skenovanie pošty a uschovanie zásielok. Poskytovatelia virtuálneho sídla poskytujú aj konferenčné miestnosti.