Založenie s.r.o.-cena

Zaujíma Vás koľko stojí založenie sro Ezmluva.sk v dnešnej dobe teda spoločnosť s ručeným obmedzením? Jedná sa o spoločnosť, ktorá môže byť založená viacerými spoločníkmi čo znamená že ju môže založiť jedna samostatná osoba alebo viac osôb (maximálne však 50). Jedná sa o právnu formu spoločnosti ktorej základné imanie je 5000 EUR. Všetci spoločníci ručia iba do výšky svojho kapitálového vkladu voči tejto spoločnosti, spolu však celková výška kapitálového vkladu musí činiť 5000 EUR. Týmto imaním spoločnosť ručí. Najvyšším orgánom spoločnosti s.r.o. je takzvané valné zhromaždenie ktoré tvoria všetci spoločníci. Štatutárnym zástupcom spoločnosti je konateľ. Je to v podstate zástupca celej spoločnosti, ktorý v jej mene môže konať. Konateľ spoločnosti môže byť iba jeden alebo viacerý a taktiež konateľ nemusí byť spoločník spoločnosti.

stiahnuť (9)

Výhodou založenia okrem iného je aj to, že spoločníci ručia iba vkladom nie svojím osobným majetkom, to znamená že majetok s.r.o. je úplne oddelený od majetku spoločníkov. Taktiež stojí za spomenutie rovná daň,základné imanie nemusí byť vložené na bankový účet, stačí prehlásenie správcu vkladu, spoločník nemá povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne pokiaľ sa v spoločnosti nezamestná, alebo ak si nestanový odmenu, možnosť ľahkého prevedenia spoločnosti na inú osobu, ľahšie nástupníctvo po smrti majiteľa v prípade dedenia.

V dnešnej uponáhľanej a rýchlej dobe Vám ponúkame kompletné založenie spoločnosti s ručeným obmedzením už do 48 hodín za cenu 290 EUR. Navštívte nás na našom webu.

stiahnuť (8)

Cena 290 EUR zahŕňa :

– Konzultáciu Vášho podnikateľského zámeru a predmet podnikania

– Vypracovanie kompletnej dokumentácie

– Založenie ľubovoľného počtu voľných živností

– Podanie návrhu na zápis do obchodného a živnostenského registra

– Prevzatie a odovzdanie dokumentov vydaných úradmi a súdom

Založenie spoločnosti Vám vykonáme online na území celého Slovenska. Ponúkame bezplatné konzultácie, naše služby sú zabezpečené advokátom.