Nie ste zapísaný v registri partnerov?

Počuli ste o RPVS registri LgLegal? Čo to je tento register partnerov verejného sektora a kto všetko tam má byť zapísaný? No odpoveď je jednoduchá. Zápis do registra verejného sektora je povinný spraviť každý subjekt, ktorý koná a obchoduje v mene spoločnosti, ale i právnická osoba. Ak ste tak ešte neurobili, je ten najvhodnejší čas sa zapísať do registra partnerov verejného sektora. Aké výhody budete mať po tomto zápise? Alebo naopak. Čo vám hrozí, ak v tomto registri verejného sektora bude chýbať? No sankcia je tam príliš vysoká. Jej hodnota je až tritisíctristodesať eur. Neveríte? No určite by ste sa takýmto poplatkom chceli vyhnúť. Ako sa môžete zapísať do tohto registra partnerov verejného sektora?

blogging-for-lawyers

Zápis je možný elektronicky. Môžete tak spraviť aj listinnou formou alebo si vyhľadať príslušný formulár na oficiálnej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Aké údaje musíte zapísať do registra partnerov verejného sektora? No určite je to meno a priezvisko, dátum narodenia alebo IČO, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť a typ a číslo dokladu totožnosti. Že to nie je až také hrozné? Mysleli ste si, že tých údajov na zápis do registra partnerov verejného sektora je omnoho viacej? Vidíte, a nemuseli ste si robiť zbytočné problémy so zákon, ale mohli ste mať všetko pekne na poriadku. Stačilo sa len zapísať do registra partnerov verejného sektora.

Nelspruit-legal1

Ak ste na to zabudli, je ten správny a najvhodnejší čas tak urobiť. Jednoducho sa zapíšte do registra partnerov verejného sektora a vyhnite sa zbytočným problémom so zákonom o RPVS, teda Registri partnerov verejného sektora.

Ešte stále rozmýšľate a diskutujete o tom, či sa máte naozaj zapísať do registra partnerov verejného sektora a prísť o všetky výhody konečných užívateľov tohto registra partnerov verejného sektora? Poponáhľajte sa s tým a uvidíte.