„Liana duší“ má pomôcť vedcom zistiť, čo sa deje v mozgu človeka.

Na mozog človeka má vplyv mnoho vonkajších podnetov, medzi ktoré patria aj takzvané psychedelické drogy. Jednou z takých je aj „liana duší“, meno jej dali Indiáni a ide o drogu s názvom Ayahuasca. Vedci sa snažia o nej zistiť čo najviac.prales.jpg

Zabudnite na nadprirodzené javy
Pod názvom Ayahuasca sa skrýva rýchlorastúca tropická liana Banisteriopsis caapi, ktorá v preklade znamená liana duší. Zaujímavá je svojou produkciou psychoaktívnej látky DMT s účinkami, ktoré nápadne pripomínajú popis zážitkov ľudí, ktorých sa „dotkla“ smrť. Na základe toho vedci prišli z názorom, že vnútorný pokoj či pocit opustenia vlastného tela v situácii, keď je človek priamo ohrozený smrťou, majú jednoduché vysvetlenie. Podľa nich nejde o žiadny nadprirodzený jav, ale o zmeny vo fungovaní mozgu.

Rovnaké zážitky ako pri reálnom dotyku smrti
Trinásť dobrovoľníkov postúpili skúšku, ktorú na nich vykonali vedci z Imperial College v Londýne, keď im pustili do žíl DMT a následne im dali vyplniť dotazník, v ktorom mali opísať svoje zážitky s blízkosťou smrti. Pred samotnou aplikáciou drogy však dostali dobrovoľníci do žíl aj placebo, takže nevedeli, ktorá z nich bola skutočná droga. Všetkých trinásť účastníkov sa pri uvádzaní zážitkov po podaní DMT zhodlo v pocite, akoby sa ocitli v mimozemskom prostredí, pričom mali pocit blaženosti a neskutočného pokoja. Ich zmyslové vnímanie bolo oveľa intenzívnejšie a tiež cítili jednotu s vesmírom. Výsledky testov potom porovnávali s ľuďmi, ktorí skutočne prežili klinickú smrť, a nezaznamenali takmer žiadne štatistické rozdiely, ktoré by sa nejako významne líšili.kmen.jpg

Psychedeliká vplývajú na zvýšenú činnosť sérotonínu
Fenomén zážitkov umierajúceho človeka a činnosť jeho mozgu by sa s touto drogou dal onedlho vysvetliť. Tieto psychedeliká vplývajú na sérotonínový systém v mozgu, a ten teda podľa vedcov sa vo zvýšenej miere vylučuje aj v čase pred smrťou človeka. Podaním drog bol zaznamenaný zmenšený strach zo smrti a existujú štúdie, ktoré potvrdili ich pozitívny vplyv na pacientov v poslednom štádiu rakoviny.