Ešte stále vám nebola uhradená faktúra? Začnite to riešiť čím skôr.

  1. Telefonáty nič nevyriešia

Ak ste narazili na človeka, či firmu, ktorá si neláme hlavu so zaplatením faktúry, zmierte sa s tým, že telefonáty, slovné upomínanie a prosby nepomôžu. Čo je však podstatnejšie, v prípade, ak by ste tento problém museli riešiť súdnou cestou, sú vám takéto riešenia úplne na nič. Ako dôkaz, môžete použiť napríklad mailovú komunikáciu, poprípade textové správy. Ešte stále sa však nejdená o rukolapný dôkaz.

podklady

  1. Doporučená upomienka

Ak vyššie spomínané úkony nepomohli, siahnite po prvom právnom riešení. Ide o doporučenú upomienku, ktorá je klasifikovaná ako oficiálny úradný doklad. Zo zákona vám síce táto povinnosť neplynie, je to však veľké plus pre vás. Máte totiž v ruke oficiálny úradný doklad, ktorý môžete použiť pred súdom. Táto upomienka, by mala obsahovať informácie o výške neuhradenej sumy, dátume vystavenia faktúry a definíciu služieb, alebo tovaru za ktoré mali byť peniaze uhradené. Je dobré, ak k nej priložíte i kópii samotnej faktúry, poprípade uzatvorenej zmluvy. Keďže sa jedná o doporučenú korešpondenciu, o jej zaslaní máte potvrdenie. Dlžník, tak nebude môcť v budúcnosti poprieť, že ste ho v danej veci nekontaktovali.

  1. Ak dlžník nereaguje podajte návrh na platobný rozkaz

Pokiaľ sa ani po zaslaní doporučenej upomienky, nedočkáte spätnej reakcie, alebo zaplatenia faktúry, môžete podať návrh na platobný rozkaz. Na to, aby ste tak mohli urobiť, musíte súdu predložiť všetku potrebnú dokumentáciu. V tomto prípade hovoríme o samotnej faktúre, zmluve a dôkaze, že ste danú službu, alebo tovar, objednávateľovi odovzdali.

dokumenty

  1. Poslednou možnosťou je súd

Ak nezabrala ani jedna z predošlých možností, neostáva vám nič iné, ako podať návrh na súd. Dopredu si dobre zvážte, či máte dostatok dôkazov a dokumentácie. Vopred sa dobre poraďte s právnikom. Ten vám bude vedieť najlepšie poradiť, či máte s daným návrhom nejakú šancu.