Web

Web

História osobných počítačov

Slovo počítač sa spočiatku používalo n a označenie človeka robiaceho výpočty. V 19. Storočí sa tento pojem prvýkrát objavil  v súvislosti a výpočtovým zariadením. Prvé výpočtové zariadenia pracovali na báze elektrónok a boli to obrovské a energeticky náročné systémy, ktoré zapĺňali celú miestnosť.  V roku 1943 zostavili v Británii prvý programovateľný elektronický počítač, ktorý nazvali Colossus. Od roku 1955 sa v počítačoch začali elektrónky […]

Read More
Web

Kráčaním k vysnívanej figúre

Každý rok vám svieti medzi záväzkami do nového roka, že schudnete. Vaša vysnívaná hmotnosť sa pomaly zvyšuje a vy vidíte, že ani tento rok nemáte dostatok pevnej vôle na to, aby ste ju dosiahli. Tak to znova odložíte na ďalší mesiac. Poznávate sa v tom? Nechám vás odpovedať si na túto otázku každého samého. V čom robíte chybu? […]

Read More